Navigate Up
Sign In

Login to ...

  
A-Z Index
Home > Professional & Continuing Studies > Programs > English Language Institute > AboutELITurkishTranslation
English Language Institute


ELI Hakkında

Misyon

ELI'nin misyonu, bir Amerikan üniversitesindeki lisans ya da lisansüstü programına girmeyi ya da öğrenimlerini devam ettirmeyi amaçlayan öğrenciler için genel dil gelişimini desteklemektir. Yetkinlik düzeyini geliştirerek öğrenciler, kendi iş, mesleki, sosyal iletişimlerini ve teste girme becerilerini artırırlar.
Fakülte

Birleşik Devletlerde birçok programdaki benzerlerinden farklı olarak, tüm ELI fakülte üyeleri, bir İkinci Dil olarak Uygulamalı Dilbilim ya da İngilizce Öğretiminde yüksek lisans derecelerine sahiptir. Ortalama 12 yıldan fazla bir profesyonel uzmanlığa ve ikinci dil ediniminde uzmanlaşmış bir geri plana sahip öğretmenlerimiz, bireysel öğrenci gereksinimlerini karşılamada çeşitli eğitsel yöntemleri ve materyalleri kendilerinde barındırmaktadır.

Fakülte üyelerimizin bir kısmı, İngilizce öğretiminin teorisi ve metodolojisi konusunda ESL kitapları ve yazıları yayımladılar. Bunlardan birçoğu dünya çapında kullanılmaktadır.
Müfredat

Tam zamanlı İngilizce eğitimi, dinleme ile konuşmayı, okuma ile yazmayı, içerikteki dilbilgisini, telaffuzu ve stratejik yetkinlik ile akademik gelişimi dengelemektedir.

Yarı zamanlı İngilizce eğitimi, değişen bir öğrenci nüfusu için, hedeflenen becerileri ele almaktadır. ELI131, yazma süreciyle organizasyonel becerilere ve kelime hazinesi gelişimiyle dilbilgisinin gözden geçirilmesine odaklanmaktadır. ELI132, dinleme ve konuşma becerileriyle, kelime hazinesi gelişimine ve deyimsel ifadeye odaklanmaktadır (yarı zamanlı sınıflardaki başlangıç düzeyi, en azından temel bir okur-yazarlık ve iletişim kurabilme yeteneği olduğunu varsayar).

Her iki programda da, öğrenci merkezli, iletişime yönelik bir dil öğrenimi yaklaşımı kullanılmaktadır. Sınıflar, en fazla katılımı teşvik edecek şekilde küçüktür.
Değerlendirmeler, Dereceler ve Sertifikalar

Öğrenciler, ileri düzeydeki öğrenim görenlerden, çok az ya da hiç İngilizce bilgisi olmayanlara kadar, her yetkinlik düzeyinde ELI'ye katılır. Öğrencilerin hepsi, dönemin başlangıcında değerlendirmeye alınır ve uygun düzeye yerleştirilir. Öğretmenler her bir öğrenciye özel dikkat gösterirler ve bireysel ilerlemeleri değerlendirirler. Dönem sonunda, sınıflara düzenli şekilde katılan ve kendilerine verilen çalışmaları başarıyla tamamlayan öğrencilere, resmi birer sertifika verilir.
ELI Sınavı

The City University of New York, ELI programının uzmanlığını kabul etmektedir. Queens College tam zamanlı ELI Final Sınavını bir sertifika ile geçen öğrenciler, en az 61 TOEFL puanı gerektiren CUNY lisans ve lisansüstü programlara başvurmak için, bir TOEFL puanına gerek DUYMAZ. Bununla birlikte, TOEFL'ın alınması için öğrencileri kesinlikle teşvik ederiz. Test, tam zamanlı programların güz ve bahar dönemlerinin başlangıcında ve sonunda yapılmaktadır. Yaz kurslarında, bu test başlangıçta yapılmaktadır.
 

 Office Information

 
Kissena Hall Room 100
Phone: (718) 997-5720
Fax:    (718) 997-5723

 
Office Hours:
Monday through Friday, 9:00 am - 5:00 pm


Closed on the following holidays:
October 8
November 22 & 23
December 24, 25 & 31
January 1Donna Y. Smith

Executive Director
English Language Institute
eli@qc.cuny.edu
 

Get the latest news plus connect with fellow alumni on
 
 View Our Online Brochure


 
 ComingSoon.png

 

 Related Links

 
 
 
Stay Social at QC YouTube Facebook Twitter Gray Bar Calendar MyQC QC Mobile CUNY first Blackboard QC Bookstore

Click each division to view a complete list of its departments


Adult Collegiate Education | English Language Institute | Professional & Continuing Studies
Summer Session | Weekend College | Winter SessionResources for Combating Sexual Harassment/Sexual Assault (Title IX)

Queens College is CUNY
DirectionsMap/Directions  |  Emergency Preparedness  |  Working at QC  |  Student Consumer Info  |  A-Z Index  | 
Queens College, CUNY | 65-30 Kissena Blvd. | Queens, NY 11367-1597 | Phone: (718) 997-5000 Copyright © 2004-